Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Zabıta Müdürlüğü

Paylaş
nazan.png ​

​Müdürün Özgeçmişi
​ 
1967 yılında Tunceli’de doğdu., İlk ve orta öğretimi Tunceli Yatılı İlköğretim 
Bölge Okulunda,liseyi ise İstanbul Büyükçekmece Lisesinde okudu. 
askerlik görevinden sonra Kumburgaz Belediyesinde 
Zabıta Memuru olarak meslek hayatına başladı. 
Zabıta Memuru görevindeyken, AÖF Halkla İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 
Kumb​urgaz Belediyesi’nde 2004-2009 yılları arasında Zabıta Komiseri kadrosu ile 
Zabıta Amirliği’ne vekalet eden Kaya, belde belediyelerinin İlçe Belediyesine 
bağlanması ile Büyükçekmece Belediyesinde çalışmaya devam etti. 
2010 yılında Meslekte Yükselme sınavını kazanarak Zabıta Amiri Kadrosuna atandı. 
2012 yılı Temmuz ayında Zabıta Müdürü olarak atandı.
evli ve bir kız çocuk babasıdır.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​

MİSYONUMUZ

Belediye sınırları içerisinde, İlçemiz halkının sağlığını, huzurunu ve esenliğini sağlayabilmiş, şehrine de bu yüzünü yansıtabilmiş, Ülkemizde örnek ve önde özel statülü zabıta birimi olmak.

VİZYONUMUZ

Büyükçekmece Belediyesinde Zabıta hizmetlerini, yasalara dayalı görev, yetki ve sorumluluk anlayışı ile, İlçe halkına etkin ve verimli olarak sunmak, Kent sınırları içinde yaşayan insanların yaşamaktan zevk alacağı bir kent oluşmasına katkı sağlamak ve vatandaşları için çağdaş bir yaşam çerçevesi oluşturmaktır

Zabıta Müdürlüğümüzün Görevi

Zabıta Müdürlüğümüzün görevi Belediye sınırları içinde İlçenin düzenini, ilçe halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır. Ayrıca; bu amaçla Belediye Meclisi ve Encümeninin almış olduğu kararları uygulamakla beraber  Belediye Başkanının yasalara uygun olarak vermiş olduğu emir ve talimatları yerine getirmektir.Belediye Zabıta hizmetlerimiz resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan aralıksız olarak sürdürülmektedir.

 Bu bağlamda  Zabıta Müdürlüğümüzün görev açılımları; 


1-Ruhsatsız faaliyette bulunan iş yerlerine tespit zabtı düzenlemek, 2005/9207 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik gereği ;Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden,birimimize intikal eden ruhsat evraklarının takibini ,intacını yapmak, ruhsat almayanları faaliyetten men etmek,


ak,


3-Cadde , sokak , meydan ve geçitlerde seyyar satıcı faaliyetlerine mani olmak,


4-Müdürlüğümüze gelen şikayet ve talepleri ekip otoları ve motorize ekipler ile hızlı bir şekilde değerlendirip gereğini yapmak,


5-Müdürlüğümüze gelen evrakları gecikmeye mahal vermeden takibinin ve gereğinin zamanında yapılmasını sağlamak,


6-Yıl içerisinde  Belediyemiz  tarafından düzenlenen etkinliklerde alan güvenliğini sağlamak ve diğer birimlere yardımcı olmak,


7-5259 sayılı yasayla değişik 2559 sayılı Polis Vazife Salahiyet Kanununa  göre  denetim yapmak ve  bu kanun gereği genel kolluktan Belediyemize gönderilen umuma açık istirahat ve eğlence yerleri hakkındaki evrakların gereğini yapmak  ve  sonuçlandırmak, 


8-4207 sayılı Tütün ve Tütün Mamullerinin zararlarının önlenmesi hakkındaki kanuna istinaden ilgili kurumlar ile birlikte denetim yapmak,


9-6502 sayılı Tüke
tici Koruma Kanununa göre idari yaptırım tutanağı tanzim etmek ve  mülki  amirliğe karar alınmak üzere göndermek,

10-İmar ve Şehircilik  Müdürlüğüne,  Fen İşleri Müdürlüğüne 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince yıkımlarda saha güvenliği için yeteri kadar Zabıta ekibi ile refakat etmek,


11-775 sayılı Gece Kondu Kanunu gereğince ilgili birimlere koordineli bir şekilde yıkımları gerçekleştirmek,


12-5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde denetim ve kontroller yapmak, emir ve yasaklara uymayanlara idari yaptırım karar tutanağı tanzim etmek,


13-5278 sayılı yasanın 49.maddesiyle değişik,1593 sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununun 283.maddesi doğrultusunda işyerlerini denetlemek, kurallara uymayanlara 5278 sayılı kanunun 66.maddesiyle değişik 1608 sayılı yasanın 1.maddesine göre idari yaptırım tutanağı düzenlemek, karar alınmak üzere Encümene havale etmek,


14-Belediyemizin diğer müdürlükleri ile koordineli çalışarak görevlerine yardımcı olmak.


15-11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.
 

FİZİKİ YAPI HİZMET BİRİMLERİ

            Müdürlüğümüzle ilgili iş ve işlemler Kumburgaz Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi No:3 Büyükçekmece adresinde bulunan Ek Hizmet Binasında yürütülmektedir. Müdürlüğümüz, hizmet akışının daha etkin ve verimli olabilmesi ve halkımızın taleplerinin daha sağlıklı olarak yerinde çözümlenmesi amacıyla, ilçe genelinde vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde bulunan Zabıta İrtibat Noktalarında hizmet vermektedir.

 

                                Müdürlüğü Bağlı Zabıta İrtibat Noktaları

1. Büyükçekmece, Dizdariye Mahallesi, Atatürk Caddesi, Merkez Camii altıda bulunan Zabıta İrtibat Noktası,

2.  Büyükçekmece, Kordonboyu Caddesi adresinde bulunan Zabıta İrtibat Noktası, (Sahil)

3. Büyükçekmece, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:14/A adresinde bulunan Zabıta İrtibat Noktası,

4. Büyükçekmece, Ulus Mahallesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Yeni Camii altında bulunan Zabıta İrtibat Noktası,

5. Büyükçekmece, Celaliye Mahallesi, Atatürk Caddesi No:14/A adresinde bulunan  Zabıta İrtibat Noktası.

                                      Hizmet Araç ve Gereçleri

  • Araç Durumu

10 Adet Ekip Otosu (Doblo), 2 Adet Binek Araç (Makam), 1 Adet Pikap (Pazar), 2 Adet Motosiklet, 2 Adet Akülü Araç, 2 Adet ATV olmak üzere toplam 19 araç bulunmaktadır.

  • Telsiz Durumu

    36 Adet Telsiz bulunmaktadır.
     
  • Bilgisayar Durumu

12 Adet Bilgisayar bulunmaktadır.

Personel Durumu
Müdürlüğümüz tüm hizmetleri 1 Müdür, 6 Amir, 8 Komiser, 27 Memur, 21 İşçi olmak üzere 63 personel ile hizmet vermektedir.

Görev Dağılımı
Müdürlüğümüz, İlçemizde bulunan 24 Mahalle bazında iş dağılımına göre görevlendirme yaparak zabıta hizmetlerini yerine getirmektedir.​

1 .Bölge Amirliği
Cumhuriyet Mahallesi - Dizdariye Mahallesi Fatih Mahallesi Atatürk Mahallesi - Alkent 2000 Mahallesi - Çakmaklı Mahallesi - Pınartepe Mahallesi - Karaağaç Mahallesi 

2 .Bölge Amirliği
Kumburgaz Mahallesi - Kamiloba Mahallesi Celaliye Mahallesi - Bahçelievler Mahallesi Batıköy Mahallesi Güzelce Mahallesi - Yeni Mahalle - Mimarsinan Merkez Mahallesi 

3 .Bölge Amirliği
Muratçeşme Mahallesi - Türkoba Mahallesi -Ulus Mahallesi Hürriyet Mahallesi -Ahmediye Mahallesi 

4.Ruhsat Ve Büro Amirliği
İlçe geneli işyerlerinden ve büro hizmetlerinden sorumludur.

5. Teşkilat Şeması
Müdürlüğümüz teşkilat şeması aşağıdaki gibidir.
                     
               

                        

          BÜYÜKÇEKMECE ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASIZABITA MÜDÜRÜ

 ZABITA MÜDÜR YARDIMCISI

1. BÖLGE AMİRİ

2. BÖLGE AMİRİ

3. BÖLGE AMİRİ

RUHSAT VE BÜRO AMİRİ

SAHİL EKİBİ AMİRİ

1. BÖLGE KOMİSERİ

2. BÖLGE KOMİSERİ

3. BÖLGE KOMİSERİ

RUHSAT VE BÜRO KOMİSERİ

SAHİL EKİBİ KOMİSERİ

1. BÖLGE MEMURLARI

2. BÖLGE MEMURLARI

3. BÖLGE MEMURLARI

RUHSAT VE BÜRO MEMURLARI

SAHİL EKİBİ MEMURLARI

PAZAR EKİBİ KOMİSERİ

ÇEVRE EKİBİ KOMİSERİ

TRAFİK EKİBİ KOMİSERİ

İMAR EKİBİ MEMURLARI

KAYMAKAMLIKTA GÖREVLİ PERSONEL

PAZAR EKİBİ MEMURLARI

ÇEVRE EKİBİ MEMURLARI

TRAFİK EKİBİ MEMURLARI
​​​BELEDİYE ZABITA'SININ YETKİ ALDIĞI KANUNLAR

1.         1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu,

2.         775 Sayılı Gecekondu Kanunu,

3.         394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu,

4.         3516 Sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu,

5.         2872 Sayılı Çevre Kanunu,

6.         6502 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu,

7.         5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu,

8.         5101 Sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun

9.         9207 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği

10.       5393 Sayılı Belediye Kanunu

11.       5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

12.       5326 Sayılı Kabahatler Kanunu

13.       3572 Sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun

14.       2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

15.       1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında Kanun

16.       6301 Sayılı Öğle Dinlenmesi Kanunu

17.       3194 Sayılı İmar Kanunu

18.       6111 Sayılı Kanun

19.       2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELEN ŞİKAYET KONULARI

1.Temizlikle ilgili şikayetler
2.Seyyar şikayetleri
3.Ulaşım ve Trafikle ilgili şikayetler                                                                          
4.Pazar esnafı ile ilgili şikayetler 
5.Hayvanlarla ilgili şikayetler (Başıboş köpek ve apartmanlarda beslenen hayvanlar vs)
6.İş yerleri gürültü şikayetleri
7.Kaçak yapı şikayetleri
8.İşgallerle ilgili şikayetleri
9.Kanal şikayetleri (Pis ve çirkef suların dışarıya akıtılması ile ilgili)
10.İşyeri şikayetleri (Ruhsat,hijyen,fiyat)
11.Kaçak hafriyat şikayetleri
12.İzinsiz asılan afişlerle ilgili şikayetler
13.Dilenciler ve kapıdan satışlarla ilgili şikayetler
14.Megafonla yapılan satışlarla alakalı şikayetler
15.Yeşil alanlara ve ağaçlara verilen zararlarla ilgili şikayetler 
16.Diğer konular.

İŞYERLERİ DENETİM PLAN ŞEMASI​​


​İŞ KOLLARI​ DENETİM TARİHLERİ​ ​​​
1. DENETİM 2.DENETİM
1-KAHVEHANELER ve ÇAYOCAKLARI 1 Ocak-15 Ocak 2017 arası 15 Ekim-30 Ekim 2017 arası
2-FIRINLAR 15 Ocak-30 Ocak 2017 arası 1.Nisan-15 Nisan 2017 arası
3-LOKANTALAR 1 Şubat-15 Ocak 2017 arası 15 Nisan-30 Nisan 2017 arası
4-KANTİNLER 15 Şubat-29 Şubat 2017 arası 1 Mayıs-15 Mayıs 2017 arası
5-MARKET ve BAKKALLAR 1 Mart-15 Mart 2017 arası 15 Mayıs-30 Mayıs 2017 arası
6-2. ve 3.SINIF GSM'ler 15 Mart-30 Mart 2017 arası 1 Ekim-15 Ekim 2017 arası
7-VETERİNER KLİNİKLERİ 1 Haziran-15 Haziran 2017
8-OTEL-MOTEL-PANSİYONLAR 15 Haziran-30 Haziran 2017 15 Ağustos-30Ağustos 2017
9-TUHAFİYE ve GİYİM MAĞAZALARI 30 Haziran-15 Temmuz 2017 
10-PASTANELER 15 Eylül-30 Eylül 2017 arası1 kasım-15 kasım 2017
11-KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARI 15 Temmuz-30 Temmuz 2017  1 Eylül-15 Eylül 2017 arası

1- Bölge Amirlikleri yukarıda belirtilen işyerleri denetim plan şeması doğrultusunda ekipler oluşturacak ve denetimler gerçekleştirilip,Müdürlüğe bilgi vereceklerdir.​
2- Acil ve ihtiyaç durumunda denetim tarihleri beklenmeden işyerleri denetlenecektir.
3- Herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederim.


​Adres:Fatih Mah. Şehremini Sk. No:1 Büyükçekmece / İSTANBUL 
​Telefon:(212) ​885 25 00
​Faks:​(212) 885 02 30
E-posta​zabita@bcekmece.bel.tr
Adı Soyadı  
Açıklama  
Dosya ekle
İlişkili İçerikler