Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

Fen İşleri Müdürlüğü

Paylaş
 
                                                      

MÜDÜRÜMÜZÜN ÖZGEÇMİŞİ:

​1968 yılında Trabzon Yomra’da doğdu. İlk-Orta öğrenimini Trabzon Yomra’da tamamladı. 1991 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita ve Kadastro Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1993-2014 yılları arasında özel sektörde şantiye şefi ve proje müdürü görevlerinde bulundu. 2015 yılında Büyükçekmece Belediyesinde Fen İşleri Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. 2018 yılı Eylül ayından itibaren Fen İşleri Müdür V. Olarak görevine devam etmektedir
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

MİSYONUMUZ: 

Yasal Düzenlemelerin vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluk bilinci ile, Büyükçekmece'nin Kentsel gelişim seviyesini, İlçe halkının yaşam kalitesini sürekli artırma yönünde çalışmalar yapmak, Kentimizin; Yol ve altyapı hizmetlerinin yapımını tamamlamak, Kamu kurumlarına etkili bir şekilde katkıda bulunmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

VİZYONUMUZ:​

Avrupa Kenti Büyükçekmece'de Yol ve altyapı görevlerini tamamlamış, Şehircilik unsurlarının sağlanabilecek en üst düzeyde olduğu, İnsanların yaşamaktan keyif aldığı, gereksinimlerini çağdaş koşullarda sağlayabileceği, belediye hizmetlerinin kentin tüm noktalarına eşit, kaliteli ve hızlı ulaştıran kurum içinde örnek bir müdürlük olmak.

Fen İşleri Müdürlüğünün Görevleri
Büyükçekmece İlçesi’nde çağdaş yaşamın gerekleriyle uyumlu,halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir anlayışla kentsel düzenleme, alt ve üst yapı çalışmalarının yürütülmesini sağlamak. Bu iş ve işlemleri aşağıda gösterilen görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yerine getirir.
Fen İşleri Müdürlüğü; 5393-5216-5018-3194- 3030-2981 - 3290-3366-4734-4735 sayılı ve
ilgili yasalar ile bunlara bağlı yönetmelikler, yönergeler ve diğer mevzuatlara göre aşağıda
sayılan görevleri yapar.

 
5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye’nin görevlerinden sayılan veya Belediye Meclisi
tarafından yapımı kararlaştırılan her türlü hizmet, sosyal ve kültür amaçlı binaların, kent
donatılarının, altyapı ve üstyapı tesislerinin, kapalı ve açık spor alanların yapımını
gerçekleştirmek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereği muayene, kabul ve diğer komisyonları teşekkülettirmek.Yukarıda sözü edilen işlere ait hakediş ve kesin
hesaplarını tetkik etmek ve onaylamak, geçici ve kesin kabullerini yapmak, İlgili mevzuat gereği Belediye’nin yetki sınırları içinde kalan alanlarda cadde, sokak, meydan vb. yerlerde alt ve üst yapı ile ham yolların açılmasını sağlamak, kentin imar planına uygun
hale getirilmesini sağlamak, yeniden yapılanma çerçevesinde yollar, alt geçitler, köprüler
yapılmasını sağlamak.İlçe içerisinde, belirlenen plan ve program çerçevesinde bordür, tretuar yapım ve bakımını sağlamak, Belediye sınırlan içerisindeki yeni yapılan yolları asfaltlamak, mevcut ve bozulan asfaltların onarılması çalışmalarını sağlamak.
 
Kamuya ait diğer alt yapı kurum ve kuruluşları ile (BEDAŞ, İGDAŞ, TürkTelekom, İSKİ yatırımlarda koordinasyon sağlamak ve bu kurumlara çalışmalar sırasında gerekli desteği
sağlamak.Resmi ve özel kuruluşların veya vatandaşların yol kazı çalışmalarına ilişkin  taleplerini değerlendirip, altyapı ruhsatlarının verilmesini sağlamak. Uhdesinde bulunan her türlü iş makinelerinin sevk ve idare edilmesini sağlamak. Kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde; işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin gönderilmesini sağlayarak ilgili birimlerle uyumlu çalışmalarını sağlamak. Kar, don, sel baskınları ile plan çerçevesinde mücadele etmek. 

 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ile İlçe belediyelerine verilen görev ve yetkilerden
kendisini ilgilendiren konuları takip ederek yapmak ve yaptırmak.Müdürlüğümüz, tüm bu hizmetleri 2013 yılı süresince müdürlüğüne bağlı şeflikler ve belediyenin diğer müdürlükleriyle işbirliği içinde tamamlamıştır.

 
Müdürlüğe Ait Bilgiler

 
1.Fiziki Yapı Hizmet Birimleri
Müdürlüğümüzdeki iş ve işlemler belediyemizin Kumburgaz Ek Hizmet Binası ve Tepecik Yol
Bakım şantiyesinde yürütülmektedir.

 
Hizmetlerin yürütüldüğü birimlerimiz aşağıda sunulmuştur,
a) Hizmet Birimleri:
1- Müdür Odası
2- Kalem Odası
3- Fen İşleri Çalışma Odası Binası)
4- Fen İşleri İhale İşlem Bürosu
5- Yol Yapım Birimi (Güzelce Mahallesi Şantiye Binası)
6- Makine Sevk ve İdare Birimi (Tepecik Ulus Mahallesi)
7- Elektrik ve Aydınlatma Birimi (Cumhuriyet Mahallesi Ek Hizmet Binası)
8- Veterinerlik Hizmetleri Birimi (Çakmaklı Mahallesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Mkz.)

 
2.Personel Durumu
İlçemiz ihtiyaçlarını tespit ederek daha yaşanılır bir alt yapı ve üst yapı oluşturmak görevi olan Fen İşleri Müdürlüğü;

 
1 Müdür (Mimar),
3 mimar, 
7 inşaat mühendisi,
1 makinemühendisi, 
1 elektrik mühendisi, 
3 jeoloji müh. (Biri Müd. Yard.),
1 restoratör teknikeri,
4 inşaat teknikeri, 
1 makine teknikeri,
1veteriner,
1 şef, 
19 adet daimi işçi (bunlardan 3’ü büroda çalışıyor),
27adet memur bunlardan 3 memur 1 veri hazırlama kont. İşit
 
olmak üzere 69 personelle hizmet vermekteyiz.​

 
4.Teşkilat Şeması

fen işlerihh.JPG


 

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Müdürlüğümüz;

Alt Yapı Planlama, Harita, Yol-Asfalt işleri Yapım Onarım, Etüt Proje, Numarataj bölümleri konularında görev yapmaktadır.

1. Bölgede Yapımı Tamamlanan Cadde ve sokaklar​

 

Sıra No

Mahalle

Cadde-Sokak

Bordür Metraj (m)

Parke Taşı Metraj (m2)

Yağmur Oluğu (m)

1

Atatürk

Gelincik sokak

1,000

2,500

500

2

Atatürk

Hanımeli2

300

375

 

3

Atatürk

Hülya Koçyiğit sokak

600

2,100

300

4

Atatürk

Karaçalı sokak

360

720

180

5

Atatürk

Müzeyyen Senar sokak

420

840

210

6

Atatürk

Nusret Ersöz sokak

200

300

100

7

Atatürk

Sümbül sokak

850

1,360

 

8

Atatürk

Zeki Müren sokak

480

1,200

240

9

Cumhuriyet

Cesaret sokak

600

1,440

400

10

Cumhuriyet

Cevval sokak

480

1,280

 

11

Cumhuriyet

Güngör sokak

900

3,000

 

12

Cumhuriyet

Yıldıray Çınar sokak

500

500

 

13

Dizdariye

Dalyan sanat kafe yolu

400

1,060

 

14

Fatih

Fazlı sokak

200

1,200

200

15

Fatih

Kemerdere caddesi

450

500

 

16

Fatih

Örnek sokak

1,150

2,800

600

17

Fatih

Vehbi Koç caddesi

800

2,100

450

18

Fatih

Zuhal sokak

100

150

 

19

Pınartepe

Akyurt caddesi

2,000

4,000

 

20

Pınartepe

Erdener sokak

200

581

 

21

Pınartepe

Esmeray caddesi

450

2,550

 

22

Pınartepe

Gürkent sokak

400

1,600

 

23

Pınartepe

Kubilay sokak

250

1,000

 

24

Pınartepe

Marput-Ünsal1 sokak

400

1,610

 

25

Pınartepe

Pınartepe İlk okulu

100

330

 

26

Pınartepe

Tay sokak

200

1,000

 

27

Pınartepe

Yahya Çavuş camii

150

700

 

28

Pınartepe

Yeşilyurt caddesi

1,500

2,220

 

 

1. BölgeToplam İmalat

15,440

39,016

3,180


 

2. Bölgede Yapımı Tamamlanan Cadde ve sokaklar​

 

Sıra No

Mahalle

Cadde-Sokak

Bordür Metraj (m)

Parke Taşı Metraj (m2)

Yağmur Oluğu (m)

1

BAHÇELİEVLER

ŞÖLEN 1 SOKAK

 

735.00 m2

 

2

EKİNOBA

HAZAR SOKAK

 

560.00 m2

 

3

EKİNOBA

NECİP FAZIL KISAKÜREK SOKAK

390.00 m

350.00 m2

 

4

EKİNOBA

PİRİ REİS CAMİ İÇİ

180.00 m

670.00 m2

 

5

GÜZELCE

ADALET SOKAK

340.00 m

1300.00 m2

 

6

GÜZELCE

BİZİM SOKAK

200.00 m

700.00 m2

 

7

GÜZELCE

ER SOKAK

620.00 m

540.00 m2

 

8

GÜZELCE

FENER CADDESİ

700.00 m

560.00 m2

 

9

GÜZELCE

GANİ SOKAK

100.00 m

630.00 m2

 

10

GÜZELCE

GÜN SOKAK

100.00 m

700.00 m2

 

11

GÜZELCE

KİLÇİÇEĞİ SOKAK

60.00 m

630.00 m2

 

12

GÜZELCE

ÖĞÜT SOKAK

150.00 m

950.00 m2

 

13

GÜZELCE

PETEK SOKAK

60.00 m

350.00 m2

 

14

GÜZELCE

REİS SOKAK

50.00 m

420.00 m2

 

15

GÜZELCE

REŞADİYE SOKAK

120.00 m

630.00 m2

 

16

GÜZELCE

ROMAN SOKAK

110.00 m

670.00 m2

 

17

GÜZELCE

SEMA SOKAK

330.00 m

1516.00 m2

 

18

GÜZELCE

SILA SOKAK

30.00 m

450.00 m2

 

19

GÜZELCE

UÇAL SOKAK

70.00 m

420.00 m2

 

20

GÜZELCE

UÇAR SOKAK

 

630.00 m2

 

21

GÜZELCE

UMUT 3 SOKAK

150.00 m

700.00 m2

 

22

GÜZELCE

USKUMRU SOKAK

550.00 m

700.00 m2

 

23

GÜZELCE

ÜMİT SOKAK

50.00 m

350.00 m2

 

24

GÜZELCE

YAZAR SOKAK

70.00 m

420.00 m2

 

25

GÜZELCE

YEŞİLÜZÜM SOKAK

150.00 m

700.00 m2

 

26

GÜZELCE

YUNUS CADDESİ

1250.00 m

1300.00 m2

 

27

KUMBURGAZ

PARALEL 1 SOKAK

 

520.00 m2

 

28

MİMAROBA

219. SOKAK

80.00 m

651.00 m2

 

29

MİMAROBA

BENGÜ SOKAK

211.00 m

160.00 m2

 

30

MİMAROBA

DERYANUR SOKAK

80.00 m

650.00 m2

 

31

MİMAROBA

MEMURDAN ARMAĞAN İLKÖĞRETİM OKULU

110.00 m

170.00 m2

 

32

MİMAROBA

ONUR SOKAK

228.00 m

1000.00 m2

 

33

SİNANOBA

AKKUZU SOKAK

250.00 m

400.00 m2

 

34

SİNANOBA

AYLA SOKAK

721.00 m

660.00 m2

 

35

SİNANOBA

HAYIRLI SOKAK

540.00 m

620.00 m2

 

36

SİNANOBA

KOŞU SOKAK 

235.00 m

310.00 m2

 

37

SİNANOBA

ŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR CADDESİ

2060.00 m

1010.00 m2

 

 

2. BölgeToplam İmalat

10345 mt

22832 m2

 


 

3. Bölgede Yapımı Tamamlanan Cadde ve sokaklar​

 

Sıra No

Mahalle

Cadde-Sokak

Bordür Metraj (m)

Parke Taşı Metraj (m2)

Yağmur Oluğu (m)

1

Hürriyet

Çeşmeyolu caddesi

80

120

 

2

Hürriyet

Dilaver sokak

 

215

 

3

Hürriyet

Divitçi sokak

100

408

 

4

Hürriyet

Doğramacılar sokak

80

270

 

5

Hürriyet

Dokuz Eylül sokak

100​​​​​

512

 

6

Hürriyet

Dolunay sokak

200

763

 

7

Hürriyet

Paye sokak

670

2141

 

8

Hürriyet

Pehlivan sokak

50

175

 

9

Hürriyet

Piri Reis sokak

60

210

 

10

Hürriyet

Tozkoparan sokak

220

240

 

11

Mimarsinan

Aydın4 sokak

103

435

 

12

Mimarsinan

Buket sokak

63

496

 

13

Mimarsinan

Çakmak sokak

78

610

 

14

Mimarsinan

Çömezler sokak

185

585

 

15

Mimarsinan

Dağlıç sokak

21

386

 

16

Mimarsinan

Uğur sokak

297

2181

 

17

Muratçeşme

Ersoy sokak

105

210

 

18

Muratçeşme

Meziyetli sokak

200

300

 

19

Muratçeşme

Muratçeşme kavşak  E-5 bağlantısı

425

604

 

20

Muratçeşme

Nalbant sokak

171

496

 

21

Muratçeşme

Nurbaba sokak

217

1075

 

22

Muratçeşme

Ömür sokak

320

400

 

23

Muratçeşme

Panorama sokak

175

262

 

24

Türkoba

Kooperatifler caddesi

700

950

 

25

Türkoba

Türkoba İlkokulu Bahçesi

342

1363

 

26

Ulus

Bayrak caddesi

537

1176

 

27

Ulus

Elif sokak

450

700

 

28

Ulus

Kaktüs sokak

247

1148

 

29

Ulus

Krizantem sokak

400

1053

 

30

Ulus

Manolya caddesi

520

1300

 

31

Ulus

Taşocağı sokak

594

546

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BölgeToplam İmalat

7710

21330

 


 

4. Bölgede Yapımı Tamamlanan Cadde ve sokaklar​

 

Sıra No

Mahalle

Cadde-Sokak

Bordür Metraj (m)

Parke Taşı Metraj (m2)

Yağmur Oluğu (m)

1

CELALİYE

BAĞLARBAŞI CAD.

95.00 m

70.00 m2

 

2

CELALİYE

ÇEŞMİBADEM SOKAK

270.00 m

2,160.00 m2

 

3

CELALİYE

ELİBOL SOKAK

110.00 m

320.00 m2

 

4

CELALİYE

İSTASYON CADDESİ

280.00 m

1,360.00 m2

 

5

CELALİYE

KARADENİZ CAD.

156.00 m

460.00 m2

 

6

CELALİYE

KARŞIYAKA CAD.

50.00 m

390.00 m2

 

7

CELALİYE

MİMAR SİNAN 1 CAD.

210.00 m

340.00 m2

 

8

CELALİYE

SEDA 1 SOKAK

350.00 m

1,330.00 m2

 

9

CELALİYE

ŞEREFBEY CAD.

10.00 m

190.00 m2

 

10

KAMİLOBA

ATATÜRK 1 CAD.

140.00 m

290.00 m2

 

11

KAMİLOBA

ÇAMLI CADDESİ

48.00 m

170.00 m2

 

12

KUMBURGAZ

İLHAM SOKAK

320.00 m

1,156.00 m2

 

13

KUMBURGAZ

KANUN SOKAK

90.00 m

424.00 m2

 

14

KUMBURGAZ

KARAKOL CADDESİ

460.00 m

520.00 m2

 

15

KUMBURGAZ

KURTULUŞ 3 CADDESİ

210.00 m

2,100.00 m2

 

16

KUMBURGAZ

MİLLET 2 CADDESİ

960.00 m

1,330.00 m2

 

17

KUMBURGAZ

ZENGİN 1 SOKAK

160.00 m

150.00 m2

 

18

YENİ MAHALLE

AY SOKAK

135.00 m

530.00 m2

 

19

YENİ MAHALLE

AY SOKAK (CAMİ AVLU)

20.00 m

420.00 m2

 

20

YENİ MAHALLE

SERVET 1 SOKAK

145.00 m

840.00 m2

 

21

YENİ MAHALLE

YONCA SOKAK

130.00 m

420.00 m2

 

22

YENİ MAHALLE

YUVA SOKAK

130.00 m

390.00 m2

 

 

4. BölgeToplam İmalat

4,479.00 m

15,360.00 m2

 


 


 

Tüm Bölgeler Genelinde Asfaltlama Çalışmaları​

 

Sıra No MahalleCadde-SokakAsfalt Metrajı (ton) 

1Alkent2000Dr.Hasan Akgün caddesi2,400 
2ÇakmaklıHasat sokak1,300 
3ÇakmaklıKatip sokak1,100 
4PınartepeGediz sokak450 
5PınartepeKızılay caddesi600 
6PınartepeYücedağ caddesi1,800 
7Pınartepe Akyurt caddesi5,400 
8SİNANOBAŞEHİT ASTSUBAY ÖMER HALİSDEMİR CADDESİ2015 
9GÜZELCEMURAT 1 SOKAK660 
10GÜZELCEHAN SOKAK230 
11GÜZELCEÖZEL SOKAK260 
12GÜZELCEÖLÇÜ SOKAK325 
13GÜZELCEGÜLTAŞ496.8 
14GÜZELCEKUDRET279.72 
15GÜZELCEÖVGÜ390.096 
16GÜZELCEYAVRU68.04 
17GÜZELCEMÜRŞİT117.6 
18GÜZELCECUMHURİYET254.016 
19GÜZELCEİSTİKBAL196.56 
20GÜZELCEÖDÜL521.64 
21GÜZELCESEVİNÇ378 
22GÜZELCEYÜZYIL 655.2 
23GÜZELCEADİL 319.2 
24GÜZELCEUSKUMRU680.4 
25GÜZELCEER 794.88 
26GÜZELCEFENER645.12 
27GÜZELCEASIR487.2 
28GÜZELCEÇALIŞKAN168 
29GÜZELCEYUNUS CAD 1148.256 
30MİMAROBABOĞAZ SOKAK134.4 
31MİMAROBABAYRAM SOKAK193.2 
32MİMAROBABERKMAN SOKAK193.2 
33SİNANOBAHAYIRLI SOKAK 570.24 
34GüzelceSoner sokak1,800.00 
35GüzelceBüyükerenler Sokak30 
36GüzelceTürkoba Caddesi2.50 
37Hürriyet Davutpaşa Caddesi4.50 
38Hürriyet Derman Sokak1.50 
39Hürriyet Ferah Sokak8.50 
40Hürriyet Fevzi Paşa Caddesi3.00 
41Hürriyet İncirli caddesi20.00 
42Hürriyet İstiklal Caddesi32.00 
43Hürriyet Kazım Kara Bekir Caddesi10.00 
44Hürriyet Mimar Caddesi10.00 
45Hürriyet Serhat Sokak90.00 
46Hürriyet Sevilay Sokak3.00 
47Hürriyet Sokullu Paşa Sokak30.00 
48Hürriyet Tuğrul Han Sokak15.00 
49Türkoba Arnavuttepe Caddesi1.50 
50TürkobaÇam 3 Sokak9.00 
51MimarSinaniçel Caddesi24.00 
52Murat ÇeşmeEski Silivri Caddesi18.00 
53Murat ÇeşmePeker Sokak12.00 
54UlusGülCihan Sokak18.00 
55Ulusİsmet Paşa Caddesi15.00 
56CELALİYE MAHALLESİAĞIRTAŞ SOKAK104,850 
57CELALİYE MAHALLESİAKDENİZ  CADDESİ193,300 
58CELALİYE MAHALLESİAVUKATLAR SOKAK243,300 
59CELALİYE MAHALLESİAYDIN 2 SOKAK116,950 
60CELALİYE MAHALLESİBAĞLARBAŞI CADDESİ1,377,150 
61CELALİYE MAHALLESİBOĞAZ 1 SOKAK155,200 
62CELALİYE MAHALLESİBORA 1 SOKAK375,650 
63CELALİYE MAHALLESİCELALİYE-KAMİLOBA CAD.131,900 
64CELALİYE MAHALLESİDEREBOYU CADDESİ203,250 
65CELALİYE MAHALLESİEFEOĞLU SOKAK42,600 
66CELALİYE MAHALLESİEMİNÖNÜ CADDESİ339,350 
67CELALİYE MAHALLESİFESLİHAN SOKAK103,950 
68CELALİYE MAHALLESİFİLİZ 3 SOKAK173,650 
69CELALİYE MAHALLESİGÖKBERK SOKAK120,850 
70CELALİYE MAHALLESİGÖNÜL 3 SOKAK106,700 
71CELALİYE MAHALLESİGÜNDÜZ SOKAK 187,650 
72CELALİYE MAHALLESİHANIMELİ  4 SOKAK63,450 
73CELALİYE MAHALLESİHASRET SOKAK121,650 
74CELALİYE MAHALLESİKARABAĞ SOKAK191,050 
75CELALİYE MAHALLESİKERVAN 2 SOKAK304,650 
76CELALİYE MAHALLESİKORAY SOKAK165,750 
77CELALİYE MAHALLESİKORYÜREK SOKAK112,550 
78CELALİYE MAHALLESİKUL SOKAK133,400 
79CELALİYE MAHALLESİMİLLET 5 CADDESİ330,150 
80CELALİYE MAHALLESİMUTLU 1 SOKAK134,400 
81CELALİYE MAHALLESİNİYAZ SOKAK104,350 
82CELALİYE MAHALLESİÖZAY SOKAK 152,150 
83CELALİYE MAHALLESİÖZGÜL SOKAK174,050 
84CELALİYE MAHALLESİPALA SOKAK310,700 
85CELALİYE MAHALLESİSUDİ ÖZKAN CADDESİ2,085,700 
86CELALİYE MAHALLESİŞİMAL SOKAK216,700 
87CELALİYE MAHALLESİTEMALTI CADDESİ422,550 
88CELALİYE MAHALLESİTİLKİ SOKAK70,000 
89CELALİYE MAHALLESİYAĞMUR 1 SOKAK309,650 
90CELALİYE MAHALLESİZÜMRE SOKAK331,600 
91KAMİLOBA MAHALLESİADA SOKAK62,900 
92KAMİLOBA MAHALLESİADİLE NAŞİT SOKAK275,850 
93KAMİLOBA MAHALLESİALAÇATI SOKAK120,100 
94KAMİLOBA MAHALLESİALTIN 1 SOKAK126,300 
95KAMİLOBA MAHALLESİBALABAN SOKAK152,100 
96KAMİLOBA MAHALLESİBARKIN SOKAK263,950 
97KAMİLOBA MAHALLESİBERRAK SOKAK149,500 
98KAMİLOBA MAHALLESİBİLGİNLER SOKAK113,350 
99KAMİLOBA MAHALLESİBUHAR SOKAK204,150 
100KAMİLOBA MAHALLESİÇAĞATAY SOKAK108,650 
101KAMİLOBA MAHALLESİÇINARLIK CADDESİ802,550 
102KAMİLOBA MAHALLESİDENİZ 1 SOKAK316,300 
103KAMİLOBA MAHALLESİDİLAVER SOKAK190,800 
104KAMİLOBA MAHALLESİEMEK SOKAK380,000 
105KAMİLOBA MAHALLESİEMSAL 1 SOKAK111,600 
106KAMİLOBA MAHALLESİERDEM 3 SOKAK40,000 
107KAMİLOBA MAHALLESİFATİH CADDESİ846,700 
108KAMİLOBA MAHALLESİGARDENYA 1 SOKAK69,400 
109KAMİLOBA MAHALLESİGÖNÜL 3 SOKAK148,800 
110KAMİLOBA MAHALLESİGÜLBAHAR SOKAK189,400 
111KAMİLOBA MAHALLESİGÜLENSU SOKAK78,950 
112KAMİLOBA MAHALLESİGÜNÇİÇEK SOKAK185,600 
113KAMİLOBA MAHALLESİGÜNEŞ 2 SOKAK228,700 
114KAMİLOBA MAHALLESİİKİZLER SOKAK116,500 
115KAMİLOBA MAHALLESİİNCİ 2 SOKAK224,400 
116KAMİLOBA MAHALLESİKARACA 1 SOKAK72,450 
117KAMİLOBA MAHALLESİKUMRU SOKAK355,300 
118KAMİLOBA MAHALLESİKURTULUŞ 1 CADDESİ924,600 
119KAMİLOBA MAHALLESİMAHARET SOKAK148,750 
120KAMİLOBA MAHALLESİMARİN SOKAK165,100 
121KAMİLOBA MAHALLESİMARTI 1 SOKAK65,650 
122KAMİLOBA MAHALLESİMİHRAÇ 1 SOKAK97,100 
123KAMİLOBA MAHALLESİMİLLİ ŞAİR CADDESİ182,700 
124KAMİLOBA MAHALLESİPINARCIK SOKAK97,450 
125KAMİLOBA MAHALLESİSADABAT SOKAK113,050 
126KAMİLOBA MAHALLESİSANCAK 1 SOKAK29,950 
127KAMİLOBA MAHALLESİSELİMİYE CADDESİ500,850 
128KAMİLOBA MAHALLESİSEZGİNLER SOKAK318,600 
129KAMİLOBA MAHALLESİZAKKUM 1 SOKAK145,350 
130KAMİLOBA MAHALLESİZERDALİ SOKAK365,000 
131KUMBURGAZ MAHALLESİAYDIN 3 SOKAK387,100 
132KUMBURGAZ MAHALLESİBAHAR 2 SOKAK274,250 
133KUMBURGAZ MAHALLESİEFSUN SOKAK157,400 
134KUMBURGAZ MAHALLESİHACIBEY SOKAK 263,050 
135KUMBURGAZ MAHALLESİKÜRK CADDESİ799,100 
136KUMBURGAZ MAHALLESİLİMON SOKAK187,400 
137KUMBURGAZ MAHALLESİMİLLET 2 CADDESİ1,268,700 
138KUMBURGAZ MAHALLESİŞAN SOKAK149,750 
139KUMBURGAZ MAHALLESİVATAN 2 CADDESİ415,000 
140YENİ MAHALLEDOĞA SOKAK117,350 
141YENİ MAHALLETARLAKUŞU SOKAK603,750 
142YENİ MAHALLEYUNUS EMRE  3 CADDESİ495,100 
     
 DÖKÜLEN TOPLAM ASFALT MİKTARI (ton)52,525.9960 

Tüm Bölgeler Genelinde Malzeme Serilmesi  Çalışmaları

Sıra No MahalleCadde-Sokak
119 MAYIS MAHBAHAR 1 SOKAK
2ATATÜRK MAHALBATROS OTOPARK
3BAHÇELİEVLER MAHONUR 5 SOKAK
4BAHÇELİEVLER MAHTARÇIN SOKAK
5CELALİYE MAH18 MART CADDESİ
6CELALİYE MAH19 MAYIS CADDESİ
7CELALİYE MAHASRIN SOKAK
8CELALİYE MAHAVCILAR CADDESİ
9CELALİYE MAHAVUKATLAR SOKAK
10CELALİYE MAHAZİMKAR CADDESİ
11CELALİYE MAHCESİMDERE CADDESİ
12CELALİYE MAHDÜDEN 1 SOKAK
13CELALİYE MAHEMİNÖNÜ CADDESİ
14CELALİYE MAHFİDANLIK SOKAK
15CELALİYE MAHFULYA SOKAK
16CELALİYE MAHGÜLİZ SOKAK
17CELALİYE MAHHASANOĞLU SOKAK
18CELALİYE MAHHÜLYA 1 SOKAK
19CELALİYE MAHHÜR 1 SOKAK
20CELALİYE MAHİLKAY 1 SOKAK
21CELALİYE MAHİYİGÜN SOKAK
22CELALİYE MAHKAMİLOBA CADDESİ
23CELALİYE MAHKARTALTEPE CADDESİ
24CELALİYE MAHMİRALAY SOKAK
25CELALİYE MAHMURATBEY CADDESİ
26CELALİYE MAHÖZMARMARA CADDESİ
27CELALİYE MAHSAKİ SOKAK
28CELALİYE MAHSENA SOKAK
29CELALİYE MAHSERDAR SOKAK
30CELALİYE MAHSEZEN AKSU SOKAK
31CELALİYE MAHSUDE SOKAK
32CELALİYE MAHŞENELLER SOKAK
33CELALİYE MAHTILSIM SOKAK
34CELALİYE MAHTOPEL SOKAK
35CELALİYE MAHTUNÇLAR SOKAK
36CELALİYE MAHTURNA 1 SOKAK
37KAMİLOBA MAH HİSAR SOKAK
38KAMİLOBA MAH HÜRRİYET 2 CADDESİ
39KAMİLOBA MAH KADİR SOKAK
40KAMİLOBA MAH KARACAL SOKAK
41KAMİLOBA MAH KARDELEN 3 SOKAK
42KAMİLOBA MAH KURT SOKAK
43KAMİLOBA MAH LALEZAR SOKAK
44KAMİLOBA MAH MARİN SOKAK
45KAMİLOBA MAH MELTEM SOKAK
46KAMİLOBA MAH NİYAZ SOKAK
47KAMİLOBA MAH ONUR 1 SOKAK
48KAMİLOBA MAH ORKİDE SOKAK
49KAMİLOBA MAH OTOBAN ÜSTÜ
50KAMİLOBA MAH ÖZER SOKAK
51KAMİLOBA MAH SANCAK SOKAK
52KAMİLOBA MAH SAVAŞ SOKAK
53KAMİLOBA MAH SENNUR SOKAK
54KAMİLOBA MAH ŞENSAY SOKAK
55KUMBURGAZ MAHÇİŞE SOKAK
56KUMBURGAZ MAHDUMANKAYA SOKAK
57KUMBURGAZ MAHEYLÜL SOKAK
58KUMBURGAZ MAHGÜLNUR SOKAK
59KUMBURGAZ MAHGÜMÜŞ 2 SOKAK
60KUMBURGAZ MAHGÜNÇİCEĞİ SOKAK
61KUMBURGAZ MAHGÜNGÖRMÜŞLER CADDESİ
62KUMBURGAZ MAHHAZİRAN SOKAK
63KUMBURGAZ MAHHUMUS SOKAK
64KUMBURGAZ MAHHÜLYA SOKAK
65KUMBURGAZ MAHİLHAM SOKAK
66KUMBURGAZ MAHK9 KÖPEK ÇİFLİĞİ
67KUMBURGAZ MAHKANUN SOKAK
68KUMBURGAZ MAHKAYIN 2 SOKAK
69KUMBURGAZ MAHKERKÜK SOKAK
70KUMBURGAZ MAHKIRÇEŞME SOKAK
71KUMBURGAZ MAHLİMON SOKAK
72KUMBURGAZ MAHMAHMUTBEY SOKAK
73MURATÇEŞME MAHBozkurt sokak
74MURATÇEŞME MAHEkin sokak
75MURATÇEŞME MAHMuhsin Çavuş sokak
76MURATÇEŞME MAHPeyami Safa sokak
77MURATÇEŞME MAHVarlık sokak
78PINARTEPE MAHALPER 1 SOKAK
79SİNANOBA MAHOBA CLUB
80TÜRKOBA MAHÇayır sokak
81TÜRKOBA MAHÇimen sokak
82TÜRKOBA MAHDereboyu caddesi
83TÜRKOBA MAHEbegümeci sokak
84TÜRKOBA MAHİlgili sokak
85TÜRKOBA MAHKooperatifler caddesi
86TÜRKOBA MAHYaldız sokak
87TÜRKOBA MAHZara sokak
88ULUS MAHGarajyolu sokak
89ULUS MAHTepecik İlkokulu
90YENİMAHALLEAHU 1 SOKAK
91CELALİYE MAHHÜR 1 SOKAK
92CELALİYE MAHİLKAY 1 SOKAK
93CELALİYE MAHİYİGÜN SOKAK
94CELALİYE MAHKAMİLOBA CADDESİ
95CELALİYE MAHKARTALTEPE CADDESİ
96CELALİYE MAHMİRALAY SOKAK
97CELALİYE MAHMURATBEY CADDESİ
98CELALİYE MAHÖZMARMARA CADDESİ
99CELALİYE MAHSAKİ SOKAK
100CELALİYE MAHSENA SOKAK
101CELALİYE MAHSERDAR SOKAK
102CELALİYE MAHSEZEN AKSU SOKAK
103CELALİYE MAHSUDE SOKAK
104CELALİYE MAHŞENELLER SOKAK
105CELALİYE MAHTILSIM SOKAK
106CELALİYE MAHTOPEL SOKAK
107CELALİYE MAHTUNÇLAR SOKAK
108CELALİYE MAHTURNA 1 SOKAK
109HÜRRİYET MAHMenekşe caddesi
110HÜRRİYET MAHOlgun sokak
111KAMİLOBA MAH ALTIN 1 SOKAK
112KAMİLOBA MAH AYMAKENT CADDESİ
113KAMİLOBA MAH BARIŞ 1 SOKAK
114KAMİLOBA MAH BEŞİKTAŞ CADDESİ
115KAMİLOBA MAH DİLAVER SOKAK
116KAMİLOBA MAH EMSAL 1 SOKAK
117KAMİLOBA MAH ESER 1 SOKAK
118KAMİLOBA MAH EZGİ 1 SOKAK
119KAMİLOBA MAH FİDANLIK SOKAK
120KAMİLOBA MAH GENÇLİK SOKAK
121KAMİLOBA MAH GÖKAY 1 SOKAK
122KAMİLOBA MAH GÖKSU 1 SOKAK
123KAMİLOBA MAH GÖKŞEN SOKAK
124KAMİLOBA MAH GÜLENDAM SOKAK
125KAMİLOBA MAH GÜLKURUSU SOKAK
126KAMİLOBA MAH GÜZELCAM SOKAK
127KAMİLOBA MAH ŞEREFHAN SOKAK
128KAMİLOBA MAH TUTKU SOKAK
129KAMİLOBA MAH UZUNIRMAK SOKAK
130KAMİLOBA MAH YAKUT 1 SOKAK
131KAMİLOBA MAH YUNUS EMRE 1 CADDESİ
132KUMBURGAZ MAH2.OTOBAN CADDESİ
133KUMBURGAZ MAHAKSEL SOKAK
134KUMBURGAZ MAHALP SOKAK
135KUMBURGAZ MAHANIL SOKAK
136KUMBURGAZ MAHARDA SOKAK
137KUMBURGAZ MAHATAKAN SOKAK
138KUMBURGAZ MAHAYDIN 3 SOKAK
139KUMBURGAZ MAHBAĞDERESİ SOKAK
140KUMBURGAZ MAHBAHAR 2 SOKAK
141KUMBURGAZ MAHBUZUL 84
142KUMBURGAZ MAHCUMHURİYET 4 CADDESİ
143KUMBURGAZ MAHÇANÇİĞE SOKAK
144KUMBURGAZ MAHÇİMEN 3 SOKAK
145KUMBURGAZ MAHMART SOKAK
146KUMBURGAZ MAHMELEKOTU SOKAK
147KUMBURGAZ MAHMERA CADDESİ
148KUMBURGAZ MAHNİSA SOKAK
149KUMBURGAZ MAHÖMÜR CADDESİ
150KUMBURGAZ MAHSADE SOKAK
151KUMBURGAZ MAHSAMYELİ CADDESİ
152KUMBURGAZ MAHSAROZ SOKAK
153KUMBURGAZ MAHSEFA SOKAK
154KUMBURGAZ MAHSENEM SOKAK
155KUMBURGAZ MAHSÖĞÜTLER CADDESİ
156KUMBURGAZ MAHTADAL SOKAK
157KUMBURGAZ MAHTOMRİS SOKAK
158KUMBURGAZ MAHTURKUAZ SOKAK
159KUMBURGAZ MAHUMUT CADDESİ
160KUMBURGAZ MAHZAKKUM 3 SOKAK
161KUMBURGAZ MAHZAMBAK 5 SOKAK
162MİMARSİNAN MAHMİNİBÜS SON DURAK
163YENİMAHALLEASLI 1 SOKAK
164YENİMAHALLEBENGÜ 2 SOKAK
165YENİMAHALLEÇİFLİK CADDESİ
166YENİMAHALLENERGİS SOKAK
167YENİMAHALLESEDAY SOKAK
168YENİMAHALLEZENCEFİL SOKAK​​


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mudurluk-projeler.png​​​
Telefon:​(212) 885 25 00
Fax:​(212) 885 02 30
Email:fen@bcekmece.bel.tr
Adres:

Fatih Mah. Şehremini Sk. No:1 Büyükçekmece / İSTANBUL 

Adı Soyadı  
Açıklama  
Dosya ekle
İlişkili İçerikler