Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

 Açık Teklif Usulü

Paylaş
Geri Dön

​​​

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 2 (iki) adet işyeri ve 1 (bir) adet arsa, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ihale edilerek satılacaktır.

 

 

Sıra No

 

Ada-Parsel

Adres

 

Yüzölçümü

 

İmar Durumu

 

Muhammen Satış Bedeli

 

Geçici Teminat

 

1

Cumhuriyet Mahallesi, 298 ada 5 parsel üzerindeki Kaya Milenyum İş Merkezi 3 nolu işyeri

 

182,55 m2

 

-

 

550.000,00 TL

 

 

16.500,00 TL

 

2

Cumhuriyet Mahallesi, 298 ada 5 parsel üzerindeki Kaya Milenyum İş Merkezi 61 nolu işyeri

 

312 m2

 

-

 

940.000,00 TL

 

 

28.200,00 TL

 

3

 

Kumburgaz Mahallesi, 2417 parsel sayılı taşınmaz

 

74,00 m2

 

Blok Nizam,

4 Kat Konut

 

185.000,00 TL

 

 

5.550,00 TL

 

1-İhale Şartnameleri; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:24 Büyükçekmece/İstanbul adreslerinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

2-İhale 21.03.2017 Salı günü saat 10:00'da Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Mimarsinan Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No:24 adresindeki Ek Hizmet Binası 2. Kat Toplantı Salonu'nda yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi,  Adres Yerleşim Belgesi,  Geçici Teminat Makbuzu,  Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.                           

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu getireceklerdir.                        

4- İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler yukarıdaki belgelerle birlikte 20.03.2017 Pazartesi günü saat 17: 00'a kadar Büyükçekmece Belediyesi, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü'ne müracaat edeceklerdir.

5-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlişkili İçerikler