Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Paylaş
nazan.png Müdürü​müzün Özgeçmişi

​​
1965 yılında Almanya’da doğdu. 1993 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünde lisans eğitimi tamamladıktan sonra Mimarsinan Üniversitesi Kentsel Koruma ve Yenileme dalında yüksek lisans yaptı. 1994 – 2001 yılları arasında Gemlik Belediyesinde çalıştıktan sonra 2001 yılında Büyükçekmece Belediyesinde çalışmaya başlamış; halen Park ve Bahçeler Müdür vekili olarak görev yapmaktadır.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Bizim görevimiz; Büyükçekmece halkının ihtiyaçlarına uygun, spor alanı, park ve benzeri projeleri uygulayan; işlevini yitirmiş yeşil alanları ve kent mobilyalarını, çocuk oyun gereçleri gibi parkların tamamlayıcı donanımlarını, yenilikler içeren mimari yaklaşımlar ve estetik malzemelerle yenileyen; daha yaşanabilir bir Büyükçekmece için özen ve özveriyle çalışmaktır.

 

Müdürlüğümüzün Görev ve Sorumlukları

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Kanunlarla imar planında yeşil alan olarak ayrılan alanların park, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları ile mevcut alanların bakım onarım ve korunmasını sağlayan birimdir.

SIRA NOSUNULAN HİZMETLERBAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1Ağaç budama  hizmetleri ve atıkların  kaldırılması.Dilekçe; Apartman ve blok sakinlerinin tamamının imzası  veya konuya ilişkin  Yönetim Kurulu Kararı fotokopisi ekli dilekçe.Müstakil konutlar için konut sahibinin dilekçesi.
2Kuru, çürük, yıkılmış ağaçların kesilmesi ve atıkların kaldırılması, çevre temizliği. Dilekçe; Apartman ve blok sakinlerinin tamamının imzası  veya konuya ilişkin  Yönetim Kurulu Kararı fotokopisi ekli dilekçe.Müstakil  konutlar için konut sahibinin dilekçesi. 
3Bahçe düzenlemeleri ile ilgili teknik  bilgi,bitkisel malzeme taleplerinin  imkanlar ölcüsünde çözümlenmesi. Dilekçe; Apartman ve blok sakinlerinin tamamının imzası  veya konuya ilişkin  Yönetim Kurulu Kararı fotokopisi ekli dilekçe.Müstakil konutlar için konut sahibinin dilekçesi.
4Park ve yeşil alanlar,çocuk oyun aletleri ve donatılarla  ilgili  acil şikayetlerin yerinde incelenmesi.Başvuru; dilekçe,  e-posta iletisi veya Belediye Başkanlığı Çözüm Masasına telefonla  başvurular. 

 

​​​Park ve Bahçeler Müdürlüğü

1) Park ve Bahçeler Müdürlüğünde hizmetler, Müdürün koordinatörlüğünde Başkan onayı ile iki ayrı şeflik şeklinde kurulan bakım, onarım, kontrol alt birimi ile projelendirme ve uygulama alt biriminde çalışan her statüdeki idari ve teknik personel eliyle yürütülür.  Alt birimlerde üst yönetici olarak görevlendirileceklerin konuyla ilgili yüksek öğrenim yapmış olmaları gerekir.

2) Belediyemiz görev sınırları içinde bulunan, mevcut yeşil alanların, dinlenme alanları ve parkların, çocuk oyun alanlarının, kent mobilyalarının, havuzların, spor alanlarının, tretuvar  ve orta refüjlerdeki ağaç ve yeşil alanların bakım, sulama, budama, temizlik, iyileştirme, gübreleme ve onarımlarını yapmak. Bitki zararlıları ve hastalıklarıyla mücadele etmek.

3) İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları, ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek yeni park alanları yapmak.

4) Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların tatbik edilmesi.

5) Gerek vatandaş, gerekse diğer paydaşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanlarda bulunan ağaçlar da  herhangi bir izinsiz kesme, budama,  taşıma vb. yine kamusal alandaki tüm yapısal peyzaj donatılarına zarar verilmesi durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak.

6) Parklar, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, refüjlerde, yeşil alanlar ve rekreasyon alanlarında peyzaj düzenleme çalışmaları yapmak.

7) Kamu kurum ve kuruluşlardan, vatandaşlardan gelen yazışma ve dilekçeleri zamanında cevaplandırıp, sonuçlandırmak.

8) Kamu kurum ve kuruluşlardan, vatandaşlardan gelen talepleri, müdürlük yetkileri içinde yardımcı olmak.

9) İşyerlerinde iş güvenliğini ve iş sağlığını sağlayacak tedbirler almak veya aldırmak.

10) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek.

11) Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

12) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konularda koordinasyon kurarak çalışma yapmak.

13) Yukarda belirtilen görevlerin yerine getirilebilmesi için, mal ve hizmet alımlarını ihale yoluyla teminini sağlamak.

14) Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak.


 

Büyükçekmece ' de Bulun​an Park ve Yeşil Alanlar

S.NO PARKIN ADI MAHALLESİ ADRES (SOKAK/CADDE NUMARA)
​​1.BÖLGE1SAYDAĞ PARK19.May19 MAYIS MAH. OSMAN GAZİ CAD.
219 MAYIS PARK19.May19 MAYIS MAH. GÖLBOYU CAD.
3BÜLENT ECEVİT PARKI19.May19 MAYIS MAH. BÜLENT ECEVİT CAD.
4ATATÜRK MUH. YANI  PARKATATÜRKATATÜRK MAH. SERİNPINAR CAD.
5SERİNPINAR PARKIATATÜRKATATÜRK MAH.KILIÇ ALİ PAŞA CAD.
6SOYLU SOKAK PARKIATATÜRKATATÜRK MAH.SOYLU SOK.
7BAHÇECİK SOKAK PARKIATATÜRKATATÜRK MAH. HİLAL 86 CAD. BAHÇECİK SOK.
8ŞİRİNLER PARKIATATÜRKATATÜRK MAH. HİLAL 86 CAD. ŞİRİNLER SOK
9PEMBE PANTER PARKIATATÜRKATATÜRK MAH. SAĞLIK SOK.
10PARMAKSIZ CAD. 60’LIK PARKIATATÜRKATATÜRK MAH. PARMAKSIZ CAD.
11NASRETTİN HOCA PARKIATATÜRKATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD.
121.HEYKEL PARKIATATÜRKATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD.
13ALEV PARKIATATÜRKAtatürk mah. Alev sok.
14ALBATROS BÜYÜK PARKATATÜRKATATÜRK MAH. G.MUSTAFA KEMAL CAD.
15ALBATROS JİMLASTİK KULÜBÜ YANI PARKATATÜRKATATÜRK MAH. KORDONBOYU CAD.
16ALBATROS SON PARKATATÜRKATATÜRK MAH. KOLEJ SOK.
17MESUT SOKAK PARKICUMHURİYETCUMHURİYET MAH. TURGUT ÖZAL CAD. MESUT SOK.
18KARDEŞ SOKAK PARKICUMHURİYETCUMHURİYET MAH. TURGUT ÖZAL CAD. KARDEŞ SOK.
19İPEK SOKAK PARKICUMHURİYETCUMHURİYET MAH. TURGUT ÖZAL CAD. İPEK SOK.
20ÖZLEM CAD. PARKICUMHURİYETCUMHURİYET MAH. ÖZLEM CAD.
21BEYKENT PARKCUMHURİYETCUMHURİYET MAH.YILDIRAY ÇINAR SOK.
22ÇAKMAKLI ÇOCUK OYUN PARKIÇAKMAKLIÇAKMAKLI MAH. 160.SOK.
23KUMSALLAR PARKDİZDARİYEDİZDARİYE MAH. KUMSALLAR SOK.
24SALI PAZARI GİRİŞ PARKIDİZDARİYEDİZDARİYE MAH. ABDURRAHMAN EREKE CAD.
25SALI PAZARI BÜYÜK PARKDİZDARİYEDİZDARİYE MAH.PAZAR CAD.
26KÜLTÜRPARK HAMAM ARKASI PARKIDİZDARİYEDİZDARİYE MAH. ÇEŞME SOK.
27ZÜBEYDE HANIM PARKIDİZDARİYEDİZDARİYE MAH. GAZHANE SOK.
28HAVUZ BAŞI PARKDİZDARİYEDİZDARİYE MAH. MEKTEP CAD.
29KÜLTÜRPARK Ç.O.ALANIDİZDARİYEDİZDARİYE MAH. PAZAR CAD.
30KÜLTÜRPARKDİZDARİYEDİZDARİYE MAH. PAZAR CAD.
31ESKİCEÇİFTLİĞİ PARKESKİCEÇİFTLİĞİESKİCEÇİFTLİĞİ MAH. TUNCER SOK.
32SAKLI BAHÇE PARKIFATİHFATİH MAH. KEMERDERE CAD. NAZLI SOK.
33ÇEKMECE KONAKLARI ARKASI PARKIFATİHFATİH MAH. KEMERDERE CAD. SEDİR SOK.
34ATILIM PARKFATİHFATİH MAH. CENGİZ TOPEL CAD.
35ERGÜN ARI SOKAK PARKIFATİHFATİH MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. ERGÜN ARI SOK.
36BELEDİYE YANI PARKFATİHFATİH MAH. ADNAN KAHVECİ CAD.
37KUVAİ MİLLİ PARKIFATİHFATİH MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. ŞEHREMİNİ SOK.
38ŞELALE PARKFATİHFATİH MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. ŞEHREMİNİ SOK.
39CUMHURİYET PARKIFATİHFATİH MAH. KORDONBOYU CAD.
402. HEYKEL PARKFATİHFATİH MAH. 2.KORDON CAD.
41SİMBAT PARKFATİHFATİH MAH. 2.KORDON CAD.
42ZABITA NOKTASI ARKASI PARKIFATİHFATİH MAH. KORDONBOYU CAD.
43ZEKİ PEKCAN PARKIFATİHFATİH MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL CAD.
44EĞLENCE MERKEZİ ÖNÜFATİHFATİH MAH. 2.KORDON CAD.
45BOZTEPE CAMİ PARKIFATİHFATİH MAH. DENGE SOK.
46GÜZEL YAYLA PARKIFATİHFATİH MAH. DURU SOK.
47DEĞİRMEN PARKFATİHFATİH MAH. TURDUT ÖZAL CAD.
48AKASYA PARKIFATİHATATÜRK MAH. CENGİZ TOPEL CAD. AKASYA SOK.
49AKMFATİHFATİH MAH. G.MUSTAFA KEMAL CAD.
50KARAAĞAÇ PARKIKARAAĞAÇKARAAĞAÇ KÖYÜ
51BARTUBEY SOKAK PARKIPINARTEPEPINARTEPE MAH. BARTUBEY SOKAK
52FIRTINA SOKAK PARKIPINARTEPEPINARTEPE MAH. GEREDE CAD. FIRTINA SOK.
53KÖYKENT PARKIPINARTEPEPINARTEPE MAH. TURGUT ÖZAL CAD.TOPRAK SOK.
54DR.SADIK AHMET PARKIPINARTEPEPINATEPE MAH. DR.SADIK AHMET CAD.ATEŞ SOK.
55EK HİZMET ÖNÜ PARKPINARTEPEPINATEPE MAH. ATATÜRK CAD.
56SÖĞÜT SOKAK PARKIPINARTEPEPINARTEPE MAH. ATATÜRK CAD. SÖĞÜT SOK.
57PINARTEPE SAHİL PARK 1PINARTEPEPINARTEPE MAH. KİRAZLI CAD.
58PINARTEPE SAHİL PARK 2PINARTEPEPINARTEPE MAH. SAHİLYOLU CAD.
59PINARTEPE SAHİL PARK 3PINARTEPEPINARTEPE MAH. SAHİLYOLU CAD.
60ESİN SOK. PARKIPINARTEPEPINARTEPE MAH. ESİN SOK.
61200.SOKAK PARKI EKİNOBA200. SOKAK
2. BÖLGE62ATATÜRK PARKI-PAZAROBAEKİNOBA187.SOKAK
63LAVİNYA PARKEKİNOBAZÜLAL SOKAK
64ŞANA PARKIEKİNOBADURMAZ SOKAK
65TURAN SOKAK PARKI EKİNOBATURAN SOKAK
66ANNELER ÇOCUKLAR PARKIM.S MERKEZÇINAR SOKAK
67ATATÜRK PARKIM.S MERKEZİSKELE CAD. LİMAN SOKAK
68DİLARA SOKAK PARKIM.S MERKEZYILDIRIM BEYAZIT CAD.DİLARA SOKAK
69NECİP FAZ.KISAK.PARKIM.S MERKEZHÜRRİYET CAD.
70ZÜLAL SOK.PARKIM.S MERKEZHÜRRİYET CAD.
71203. SOKAK PARKI MİMAROBA203.SOKAK
72444. SOK PARKI MİMAROBA444. SOKAK
73AKKOR CADDESİ PARKIMİMAROBAAKKOR CAD.
74BARIS SOKAK PARKIMİMAROBABARIS SOKAK
75BAYRAM SOKAK.PARKIMİMAROBABAYRAM SOK.
76CUMHURİYET PARKI MİMAROBA 
77DOLUNAY PARKIMİMAROBA208.SOKAK
78DOLUNAY PARKI-2MİMAROBAERTÜRK CAD.
79KAMELYA SOKAK PARKIMİMAROBAKAMELYA SOKAK
80KARANFİL SOKAK PARKIMİMAROBAKARANFİL SOKAK
81KRIZANTEM SOKAK PARKIMİMAROBAKRİZANTEM SOKAK
82MEHTAP SOK1 PARKIMİMAROBAMEHTAP SOKAK
83MEHTAP SOK2 PARKIMİMAROBAMEHTAP SOKAK
84MELTEM SOKAK1 PARKI MİMAROBAMELTEM SOKAK
85MELTEM SOKAK2 PARKIMİMAROBAMELTEM SOKAK
86MİMOZA SOKAK PARKI MİMAROBAMİMOZA SOKAK
87MUSTAFA K.BUL.MS SPORMİMAROBAMUSTAFA KEMAL BULVARI 
88ORÇELİK PARKIMİMAROBAM.KEMAL BULVARI
89ORKİDE SOKAK PARKIMİMAROBAORKİDE SOKAK
90PAPATYA SOKAK PARKIMİMAROBAPAPATYA SOKAK
91SEHER SOKAK PARKI MİMAROBASEHER SOKAK
92SERİN SOKAK PARKIMİMAROBASERİN SOKAK 
93SEVAL SOKAK PARKI MİMAROBASEVAL SOKAK
94SİNAN SOKAK PARKI MİMAROBASİNAN SOKAK
95UGUR MUMCU CADDESİ PARKIMİMAROBAUGUR MUMCU CAD.
96ULUS SOKAK PARKI MİMAROBAULUS SOKAK 
97UTKU SOKAK PARKIMİMAROBAUTKU SOKAK PARKI
98ÜLKER SOKAK PARKIMİMAROBAÜLKER SOKAK
99VATAN SOKAK PARKIMİMAROBAVATAN SOKAK PARKI 
100AKTAN SOKAK PARKI SİNANOBAAKTAN SOKAK
101AKTAY CAD.PARKISİNANOBAAKTAY CAD
102ARISAL SOKAK PARKI SİNANOBAARISAL SOKAK
103BARIŞ MANCO PARKISİNANOBAERTEKİN CAD
104BEGÜM SOKAK PARKISİNANOBABEGÜM SOK
105GÜLFER SOKAK PARKISİNANOBAGÜLFER SOKAK
106İPEKÇİ SOKAK PARKISİNANOBAİPEKCİ SOKAK
107KEKAVA SOKAK 1 PARKSİNANOBAKEKAVA SOKAK
108KEKAVA SOKAK 2 PARKSİNANOBAKEKAVA SOKAK
109KÖSEBEY CAD. PARKI SİNANOBAKÖSEBEY CAD.
110MUSTAFA K.BULVARI PARKISİNANOBAMUSTAFA KEMAL BULVARI 
111ÖZDEMİR SOK. PARKISİNANOBAÖZDEMİR SOKAK
112TRAFO YANI PARKSİNANOBAAKTAY CAD
113YALÇIN ÇİFTCİOĞLU YANI PARKSİNANOBAAKTAY CAD
114YAVUZ SOKAK PARKI SİNANOBAYAVUZ SOKAK
115YUNUS EMRE PARKI SİNANOBA 
116AHMEDİYE PARKIAHMEDİYESARAY SK.
3. BÖLGE117GÜZELCE TÜRKOBA CAD.PARKIGÜZELCETÜRKOBA CAD.YEL SK.
118TEPECİK AYAZMA PARKIHÜRRİYETATATÜRK CAD.ÜZERİ 
119TEPECİK AHMET MİTHAT CAD. PARKIHÜRRİYETAHMET MİTHAT CAD.ÜZERİ
120TEPECİK REYHAN PARKIHÜRRİYETDAVUTPAŞA CAD.GEZEGEN SK.
121TEPECİK T.E.İ.A.Ş. PARKIHÜRRİYETMİLLET CAD.
122TEPECİK HANIMAĞA CAD.PARKIHÜRRİYETİSTİKLAL CAD.DERMAN SK.
123TEPECİK HÜRRİYET PARKIHÜRRİYETATATÜRK CAD.TOZKOPARAN SK.
124MİMARSİNAN UĞUR SK.PARKIM.SİNAN MERKEZESKİ SİLİVRİ CAD.UĞUR SK.
125MURATBEY 133.SK PARKIMURATBEY133.SK.
126MURATBEY 74.SK PARKIMURATBEY74.SK.
127MURATÇEŞME ÇİLTAŞ SK PARKIMURATÇEŞMEHÜNKARTEPE CAD.ÇİLTAŞ SK.
128M.ÇEŞME ÖMÜR SOKAK PARKIMURATÇEŞMEHÜNKARTEPE CAD.ÖMÜR SK.
129MURATÇEŞME ŞEHİT SADIK BEZER PARKIMURATÇEŞMEHÜNKARTEPE CAD.MELİSA SK.
130MURATÇEŞME 354. SK PARKIMURATÇEŞMEHÜNKARTEPE CAD.354.SK.
131MURATÇEŞME AŞİRET DALCI PARKI MURATÇEŞMEHÜNKARTEPE CAD.350.SK.
132MURATÇEŞME 360.SOKAK PARKIMURATÇEŞMEHÜNKARTEPE CAD.360.SK.
133MURATÇEŞME NASRETTİN HOCA PARKIMURATÇEŞMESULTAN MURAT CAD.NASRETTİN HOCA SK.
134MURATÇEŞME YUNUSEMRE CAD.PARKIMURATÇEŞMEYUNUSEMRE CAD.ÜZERİ
135TÜRKOBA PARKITÜRKOBAOKUL YOLU CAD.AHSEN SK.KESİŞİMİ
136TEPECİK ULUS PARKIULUSÇİĞDEM CAD.İZCİ SK.
137TEPECİK BARIŞ PARKIULUSKÜLTÜR CAD.BAYRAK SK.
138CELALİYE SPOR ALANICELALİYE CUMHURİYET CAD
​4. BÖLGE129CELALİYE İSTASYON CAD. PARKICELALİYE İSTASYON CAD.
140CEL. ANAFARTALAR PARKICELALİYE ANAFARTALAR CAD.
141CELALİYE MEYDANCELALİYE MEYDAN SOK.
142CELALİYE MEYDAN ÜSTÜCELALİYE ALAN SOK.
143RIDVAN YAVUZ BİLGE PARKICELALİYE 19 MAYIS CAD.
144CELALİYE STADYUM SOKAK PARKICELALİYE STADYUM SOKAK
145GÜZELCE İFAKET GENÇ PARKIGÜZELCE GÜNEŞ CAD. GÜLTAŞ SOK.
146GÜZELCE GÜLTAŞ SOKAK PARKIGÜZELCE GÜNEŞ CAD. GÜLTAŞ SOK.
147GÜZELCE YÜCE SOKAK PARKIGÜZELCE GÜNEŞ CAD. YÜCE SOK.
148GÜZELCE ASIR SOK. PARKIGÜZELCE HUKUKÇULAR CAD. ASIR SOK.
149GÜZELCE ATATÜRK PARKIGÜZELCE YOĞURTHANE CAD.
150GÜZELCE ESİNEL CAD. PARKIGÜZELCE ESİNEL CADDESİ
151NEBİLE ŞEN PARKIKAMİLOBA SELANİK CAD. AZİMKENT SOK.
152KÜMEEVLER PARKIKAMİLOBA ORHANGAZİ CAD. ÇAMLICA SOK.
153GÖKHAN KURTULUŞ PARKIKAMİLOBA KURTULUŞ CAD.
154KAMİLOBA MEZARLIK PARKIKAMİLOBA SELANİK CAD.
155KAMİLOBA FIRIN SOK. PARKIKAMİLOBA AYDINLAR CAD.FIRIN SOK.
156KAMİLOBA MEYDANKAMİLOBA AYDINLAR CAD.
157CEVHER SOKAK PARKIKUMBURGAZ BAHÇELİEVLER AYDINLAR CAD. CEVHER SOK.
158OLEA SİTESİ PARKIKUMBURGAZ BAHÇELİEVLER AYDINLAR CAD. GÜLİSTAN  SOK.
159KUMBURGAZ ÖZGÜRLÜK PARKIKUMBURGAZ BAHÇELİEVLER BELEDİYE CAD. MEYDAN SOK.
160KUMBURGAZ SAHİL  SPOR ALANIKUMBURGAZ BAHÇELİEVLER İSTANBUL CAD.KANAL SOK.
161KUMYALI SİTESİ PARKIKUMBURGAZ BAHÇELİEVLER MAH.İSTANBUL CAD.
162KADİR TOPBAŞ PARKIKUMBURGAZ MERKEZ MAHALLESİKARAKOL CAD.
163KUMB.BUZUL SOK. PARKIKUMBURGAZ MERKEZ MAHALLESİGÖKAY CAD. BUZUL SOK
164GÖKAY CAD. PARKIKUMBURGAZ MERKEZ MAHALLESİGÖKAY CAD. 
165KUMBURGAZ BASKET SAHASIKUMBURGAZ MERKEZ MAHALLESİOKUL CAD. RÜYA SOK.
166SAĞLIKLI YAŞAM PARKIKUMBURGAZ MERKEZ MAHALLESİOKUL CAD.
167KUMBURGAZ İSTANBUL CAD.PARKIKUMBURGAZ MERKEZ MAHALLESİİSTANBUL CAD. ÇİÇEK SOK.
168ZEYTİNSUYU TEPESİ EVLERİ PARKIKUMBURGAZ MERKEZ MAHALLESİZEYTİNSUYU MEVKİİ
169KUMBURGAZ RÜYA CAD. PARKIKUMBURGAZ YENİMAHALLERÜYA CAD. ŞİRİNLER CAD. KESİŞİM
    


- İmar ve mülkiyet bakımından uygun yeşil alanları, ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirerek yeni parklar tesis etmek ve yeni parkları isimlendirmek.

- Cadde, sokak, meydan ve refüjlerde ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapmak.

- Parklar, çocuk oyun alanları, çocuk oyun grupları, spor aletleri, yürüyüş yolları, spor alanları ve yeşil alanların bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarını yapmak.

- Parkların temizliğini yapmak.

- Bölgedeki tüm ağaçların hem daha sağlıklı büyüyebilmesi hem de yaya yolları, apartman önleri gibi alanlarda vatandaşları rahatsız etmeyecek forma getirilmesi amacıyla budamalarını yapmak.

- Yeşil alanlar ile ağaçlar ve süs bitkilerinin periyodik olarak belirlenen zamanlarda sulama, gübreleme, ilaçlama ve çapalama işlemlerini yapmak.

- Çalışma programlarının günlük, haftalık, aylık ve 5 yıllık olarak hazırlanması ve hazırlanan programların tatbik edilmesi.

- Gerek vatandaş, gerekse diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ilçe sınırları içinde kamusal alanlarda bulunan ağaçlara yapılan herhangi bir izinsiz kesme, taşıma vb. zarar verme durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak.

- Parklarda bulunan tüm yapısal peyzaj donatılarına (aydınlatma elemanları, çocuk oyun elemanları, pergola, bank, çöp kutusu, bilgilendirme panosu vb.) zarar verilmesi durumunda gerekli inceleme ve tespitleri yaparak yasal takip başlatmak, gerekli cezai yaptırımı uygulatmak.

- İşyerlerinde iş güvenliğini ve iş sağlığını sağlayacak tedbirler almak veya aldırmak.

- Park, bahçe, refüj vb. alanlarda çiçeklendirme çalışmaları yapmak.

- Vatandaşların talepleri doğrultusunda bakım, budama, kesim vb. işleri yapmak.

- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından anıt ağaç ya da korunacak ağaç olarak tescillenmesi gerekli özellik arz eden ağaçları tespit etmek.

- Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

- İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli konularda koordinasyon kurarak çalışma yapmak.

- Yıl içerisinde mevcut park ve yeşil alanların bakımı ile havuz ve sulama sistemlerinin onarım işlerinin yanı sıra okul, cami ve diğer kamu kuruluşlarına çevre düzenlemeleri konusunda yardımcı olmak.

BUDAMA VE KESİM İŞLEMLERİ

BUDAMA ağaçların gelişmelerini kuvvetlendirip sağlıklı kılmak, form vermek ve çiçeklenmenin miktar ve kalitesini yükseltmek için yapılır. Kasım - Mart ayları arası ağaç ve çalıların budama mevsimidir. Budama ağaca istenilen şekli vermek, uzun yıllar dengeli ve kaliteli, ekonomik verim almak için yapılan bir işlemdir. Budama ile ağaçta istenmeyen sürgün ve dallar çıkarılır. Gelişmesi istenen sürgün ve dalların büyümelerine olanak sağlanır.

KESİM işlemi ise kuru ve tehlike arz eden ağaçlar için yapılır. 

BUDAMA ZAMANLARI

Klasik budama zamanı İstanbul ve çevresi koşullarında Şubat ve Mart başlarıdır. Budamada türlere göre zaman belirtecek olursak: 
• Akçaağaç, Huş, Ceviz, Yalancı Akasya ve Kızılağaç türleri, Kavaklar yaraları kanayan (akan) ağaçlar olduklarından ilkbaharda budanmamalı, yaz veya sonbaharda budanmalıdır. 
• Ardıç, Şimşir, Servi ve Yalancı Serviler bütün mevsim boyunca büyümeye devam ettiklerinden budama zamanı yıl boyunca olabilir. Bununla beraber bunlar da Haziran, Temmuz ayları hatta Ağustos'a kadar budanabilir.
• Süs Eriği, Çiçek Elması, Yalancı Akasya gibi çiçekli çalılar, çiçeklenme dönemi geçtikten sonra genellikle Mayıs'ın ikinci yarısı ve Haziran'da budanabilir. Bu türlerin erken ilkbaharda budanması o yıl çiçek vermelerini engeller. 
• Oya Ağacı gibi türlerde ise budama ağaçlar sürmeden kışın veya erken ilkbaharda yapılmalıdır. Aksi halde o yıl açacak çiçeklerin tomurcukları da budamada alınmış olur ve ağaç o yıl çiçek açmaz. 
• Bazı hassas türlerin, örneğin devamlı çiçek açan güllerin budamasının ilkbaharda yapılması en uygun olur.

Hangi Sebeplerle Budama Yapılır:

1. Hasta ya da kurumuş dalları temizlemek.

2. Biçim vermek, şekli muhafaza etmek:

 a. Gövde oluşturmak,

 b. Dallandırmak,

 c. Dal kırılma ve sarkmalarını engellemek,

 d. Ürün toplamayı kolaylaştırmak ve ürün kalitesini artırmak,

 e. Ağacın iç kısımlarının güneş ışığı almasını sağlamak,

 f. Yaya ve araç trafiğini engellemeyi önlemek.

3. Gençleştirmek.

FİDAN VE AĞAÇ DİKİMİ

Çıplak Köklü Fidan Dikimi Yaparken:

• Fidan kök boğazına kadar tüm kök sistemini rahatlıkla içine alabilecek genişlikte açılacak dikim çukuruna, gövdesi dik olacak şekilde yerleştirilir.

• Fidan kökünde kıvrılma olmamasına, köklerin açıkta güneşe ve rüzgâra maruz kalmamasına dikkat edilir.

• Çukurun üst kısmından çıkan humuslu toprak alta, alttan çıkan toprak üste gelecek şekilde dikim çukuru doldurulur.

• Fidanın dallarına zarar vermeden kök boğazı çevresindeki toprak, hava boşluklarının kalmaması için ayakla sıkıştırılır.

• Gerekirse (toprakta yeteri kadar nem mevcutsa gerek yoktur) can suyu verilerek dikim işlemi tamamlanır. Fidan düzgün bir biçimde çukura yerleştirilir.

• Toprak yavaş yavaş çukura doldurulur.

• Son olarak fidan çukuru tamamen toprakla doldurulur. Ayak ile fidan çevresine basılarak toprak sıkıştırılır ve can suyu verilir.

Kaplı (Tüplü) Fidan Dikimi Yaparken:

• Naylon poşet, teliz ya da teneke kaplar içerisindeki fidanlar için, kapları çıkarıldıktan sonra fidan kök bölgesini saran toprağıyla beraber içine alabilecek büyüklükte dikim çukurları açılır.

• Fidan toprağı dağıtılmadan mevcut kabından çıkarılır ve kökler budanarak temizlenir.

• Hazırlanan çukura dik olarak yerleştirilen fidanın etrafı yine çıplak köklü fidanlarda olduğu gibi, çukurdan çıkan üst toprak alta, alt toprak üste gelecek şekilde toprakla örtülür.

KAVAK AĞAÇLARI VE ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ 
Kavak ağaçları Nisan– Mayıs aylarında polen ve pamukçuk üretmektedir.

Polenler astım ve alerjik hastalıkları bulunan vatandaşları olumsuz etkilemektedir.

Dökülen pamukçuklar şehir şebekesine ait mazgalları tıkamaktadır.

  • Kısa ömürlü olan kavaklar içten çabuk çürümekte, rüzgâr ve yağmur gibi etkenlerle devrilmek suretiyle halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmektedir.

 
​Birim:​Park ve Bahçeler Müdürlüğü
​Telefon:​​​(212) 873 20 98 /99
​Fax:​(212) 873 20 97
​Email:park@bcekmece.bel.tr
Adres:​Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı Belediye ek Hizmet Binası
Adı Soyadı  
Açıklama  
Dosya ekle
İlişkili İçerikler