Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 7. INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY COMPETITION 2016

Paylaş
Geri Dön

​​​​​​​

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

7. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 2016

 

YARIŞMANIN AMACI

Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması'nın amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların fotoğraf sanatına ilgisini arttırabilmek ve fotoğraf sanatının gelişimine ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayabilmektir.

 

YARIŞMA KATEGORİLERİ (konusu)

Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD 7. Uluslararası Fotoğraf Yarışması 2016dijital (sayısal) 3 (üç) kategoriden oluşmaktadır. Baskı kabul edilmeyecektir:

 1. "SERBEST" RENKLİ Sayısal \ "OPEN"COLOR Digital -  FIAP TRAD
 2. "SERBEST" SİYAH-BEYAZ  Sayısal \ "OPEN"MONOCHROME Digital - FIAP TRAD
 3. "ÇOCUK" RENKLİ veya SİYAH-BEYAZ Sayısal\ "CHILD"COLOR or MONOCHAROME Digital- FIAP TRAD

 

Tüm fotoğraflar FIAP TRAD tanımına uygun olmalıdır.

FIAP TRAD Tanımı; minimal düzeltmelerle orijinal görüntünün içerik ve mekanın gerçekliği değiştirilmeyen, doğal görünen fotoğraftır. Kadrajlama dışında orijinal fotoğraf üzerinde düzenleme, değiştirme, ekleme ve çıkarmalar kesinlikle yapılamaz.

Siyah-beyaz fotoğraflar FIAP'ın Siyah-Beyaz (Monochrome) tanımına uygun olmalıdır.

FIAP Monochrome (Siyah-Beyaz) Tanımı: Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah-beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir.

 

KATILIM ÜCRETİ

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

 

 

KATILIM KOŞULLARI

Katılımcılar Işık duyarlılığı yoluyla nesnelerin görüntülerini film ile veya dijital olarak tespit ettiği veya doğrudan fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya katılabilirler. Fotoğrafların fotoğrafçının kendisine ait olması gerektiği ve fotoğrafta kullanılan obje, nesne vb ile ilgili şikâyetler de sorumluluğun fotoğrafçıya ait olduğu katılımı yapan fotoğrafçı tarafından kabul edilir. Aynı koşullar fotoğrafta bulunan bireylerin şikâyet etmeleri halinde de geçerlidir. Fotoğrafların fotoğrafçıya ait olduğunun kabulü yarışmaya katılım ile kabul edilmiş olur. Aksi bir durumun tespiti halinde ödül ve/veya sergileme kazanılmış olsa dahi iptal edilir. Yarışmada yer alan fotoğraflar yanı sıra ödül ve sergileme alan fotoğraflar sosyal medya, yazılı medya ve internet sitelerinde, ayrıca Büyükçekmece Belediyesi, BÜFOD ve TFSF web sitelerinde tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak kullanılabilir. Yarışmacı katılımı sebebi ile bu konuda onay vermiş olarak kabul edilir. Yarışmacı,eserlerinin sergi veya tanıtım için ilgili medyada veya ekranlarda ücretsiz olarak yayınlanmasına izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı her koşulda fotoğrafçıya aittir. Sponsorlar ve düzenleyici kurumlar, web siteleri üzerinde fotoğrafları düşük çözünürlükte yarışma ile ilgili ilanlarında kullanabilirler.

 

■ Yarışmaya katılım, tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafçılara açıktır. Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, Jüri üyeleri ve TFSF temsilcisi ile birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

■ Yarışmanın her kategorisine yarışmacılar 4'er (dört) adet fotoğraf ile katılabilirler. Aynı fotoğraf veya aynı fotoğrafın Renkli – Siyah\Beyaz versiyonları birden fazla kategoriye gönderilemez.

■ Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPG formatta, 300 dpi çözünürlükte, kısa kenarı en az 2400 piksel, yüksek kalitede (8-12) kayıt seçeneği ve dosya boyutu en fazla 5 MB olarak kaydedilerek aşağıda belirtilen detaylara istinaden e-posta, WeTransfer veya CD\DVD ile gönderilecektir.Bu kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.

■ Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.

■ Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

■ Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) sorumlu olmayacaktır.Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

■ Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.

■ Kural ihlali tespit edilen kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF Yarışma İlkeleri gereğince bir yıl süreyle kısıtlanır, kural ihlalinin tekrarı halinde yarışmacı TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilir. Bu durum FIAP'a da bildirilir.

■ Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

 

YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI

 • Ödül ve sergileme alan fotoğraflar Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD arşivinde saklanacaktır. Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile her türlü tanıtım amaçlı kullanım hakkına sahip olunacak ve telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, www.bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr  internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir. Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar www.tfsf.org.tr sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2016'da yer alacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

ALBÜM (yarışma kataloğu)

Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak ve Ağustos 2016'dan itibaren www.bufod.org.trve www.bcekmece.bel.trinternet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı basılı bir albüm hazırlanacak ve ödül, mansiyon, sergileme alan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF'ye, Türkiye'deki Fotoğraf Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet gönderilecektir.

 

 

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ 

Yarışmaya gönderilecek eserler ve başvuru formu aşağıdaki şekilde gönderilebilir;

 

 

 • CD\DVD'ye kaydedilmiş olarak kargo veya elden aşağıda belirtilen adrese teslim edilebilir.
              Posta adresi:
              Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

                        Sayın Esra Akınel. Dikkatine

Dizdariye Mah. Mimarsinan Cad. No:3/2 Büyükçekmece 

Posta Kodu: 34500 İSTANBUL / TÜRKİYE

            CD\DVD'ye kaydedilmiş eserler ve doldurulmuş, imzalanmış başvuru formu bir zarfa

koyularak zarfın sol üst köşesine "FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİNDİR" ibaresi

eklenecektir.

 

Gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.

 

Boşvuru formu olmayan eserler VEYA başvuru formundaki bilgiler ile eser adları birbirine uymayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ

Eserlere verilecek isimler aşağıdaki yöntemle oluşturulacaktır;

 

Büyük harf ile kategori kısaltması (A veya B veya C), takiben alt çizgi

Büyük harf ile yarışmacının adının baş harfi ve soyadının tamamı, takibenalt çizgi

Eserin sıra numarası (1 veya 2 veya 3 veya 4) takiben alt çizgi

Büyük harf ile eser adı (birden fazla kelimeden oluşuyorsa arada boşluk bırakmadan)

 

Eser isimlendirmelerinde Türkçe karakterler (Ç, İ, Ğ, Ö, Ş, Ü) kullanılmamalıdır.

Örnek 1;

Ayşe Nuran Taşcı isimli katılımcının "Serbest \ Renkli" kategorisine göndereceği 1. eserinin eser adı "Gün Doğarken" ise dosya adı şu şekilde yazılacaktır; A_ANTASCI_1_GUNDOGARKEN

 

Örnek2;

Turan Keskin isimli katılımcının "Serbest \ Siyah-Beyaz" kategorisine göndereceği 3. eserinin eser adı "Eğlence" ise dosya adı şu şekilde yazılacaktır; B_TKESKIN_3_EGLENCE

 

Örnek 3;

Tevfik Ak isimli katılımcının "Çocuk \ Renkli veya Siyah-Beyaz" kategorisine göndereceği 4. eserinin eser adı "Ak Ağaç" ise dosya adı şu şekilde yazılacaktır; C_TAK_4_AKAGAC

 

Eserlerin katılımcı tarafından CD\DVD'ye kaydedilirken oluşabilecek hatalardan ve postada yaşanabilecek olası gecikmelerden Büyükçekmece Belediyesi ve BÜFOD sorumlu olmayacaktır. Başvuru formundaki eser adları ile gönderilen eserlerin dosya adlarının birbirinden farklı olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi            : 25 Aralık 2015

Kapanış Tarihi                             : 24 Haziran 2016 Cuma günü saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplantısı                 : 02 Temmuz 2016

Sonuç Bildirimi                            : 08 Temmuz 2016

                                                    (www.bcekmece.bel.tr , www.bufod.org.tr, www.tfsf.org.tr)

Sergi Tarihi                                 : 31Temmuz 2016 Saat 18.00 Büyükçekmece AKM

Ödül Töreni                                 : 02 Ağustos 2016 (Saat 21.00 Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu

                                                      Kültürpark)

                       

 

SEÇİCİ KURUL (Alfabetik)

Burak ŞENBAK                  EFIAP\b, GPU Hermes, Hon. SSS

Doç. Dr. Emre İKİZLER      Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı

Prof. Güler ERTAN            İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

Gültekin ÇİZGEN               Fotoğraf Sanatçısı

Vladimir JOVANOVSKI       IAAP Başkanı, RISF-5, GPU CR-3, KMF NFUM, Makedonya

 (Jüri en az 3 kişi ile toplanabilir. Toplantı tarihinde 3 jüri üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı bir hafta ileriye ertelenir.)

 

 

SALON BAŞKANI:

Hürriyet AKIN                              Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD) Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

TFSF TEMSİLCİSİ:

Turan KESKİN

 

ÖDÜLLER

FIAP Altın madalya x 3 Adet (her kategori için 1 adet)

FIAP Gümüş madalya x 3 Adet (her kategori için 1 adet)

FIAP Bronz madalya x 3 Adet (her kategori için 1 adet)

FIAP Mansiyon 6 adet/Kategori, toplam 18 adet

Sergileme; En fazla 25 adet/Kategori

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla sergileme+ödül alan sanatçıya verilir)

 

 

YARIŞMA YÜRÜTME KURULU

Bayram Ali Üner        Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı

Başak Sancar             Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı

Hasan Akkuş              Büyükçekmece Belediyesi Özel Kalem Müdürü

Nazan Karagözoğlu   Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

Hürriyet Akın            BÜFOD Yönetim Kurulu Başkanı

 

YARIŞMA SEKRETERYASI

Esra AKINEL

Büyükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Dizdariye Mah. Mimarsinan Cad. No:3/2 Büyükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE

Web       : www.bcekmece.bel.tr

E-posta : fotograf@bcekmece.bel.tr

 

Turan KESKİN

Büyükçekmece Fotoğraf Derneği (BÜFOD)

Kordonboyu Caddesi No: 50 Büyükçekmece - İSTANBUL / TÜRKİYE

Web       : www.bufod.org.tr

E-posta : info@bufod.org

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından onaylanmıştır.

BÜFOD Onay No           : 2016/

TFSF/PAFT Onay No      : 2016/

FIAP Onay No                : 2016/

Yarışma sürecinde TFSF Temsilcisi bulunacaktır.

 

Sergileme ve ödüller FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

İlişkili İçerikler